"V bratislavskej mestskej časti Nové mesto postavilo vtedajšie Všeobecné stavebné družstvo počas druhej svetovej vojny, v rokoch 1941 - 1943, obytnú zónu tvorenú radovými rodinnými domami. Domy pôvodne vyzerali na pohľad rovnako a odlišovali sa iba drobnými obmenami v dispozičnom riešení.

Pri prestavbe sme upravili dispozičné a technické riešenie domu tak, aby spĺňalo súčasné nároky rozrastajúcej sa mladej rodiny, zároveň sme však zachovali pôvodný vizuál typický pre Ľudovú štvrť.
Zo strany ulice sa dom prakticky nezmenil, do vnútrobloku pribudla prístavba v minimálnom rozsahu. Otvorenie fasády do záhrady spolu s vyčistením dispozície na prvom podlaží dramaticky zmenilo svetelné pomery v dome, k čomu ešte viac dopomohlo nahradenie pôvodného plného dreveného schodiska ľahkým oceľovým schodiskom bez podstupníc."
Autor
Bratislava
2023

*nominácia CE ZA AR 2022
Back to Top