"Našim cieľom bolo navrhnúť miesto, ktoré bude slúžiť klientovi najmä ako kreatívny pracovný priestor s možnosťou príležitostného prespávania s hygienickým zázemím. Pre zachovanie charakteru staromestského bytu sme sa snažili využiť materialitu jestvujúcich konštrukcii ako napr. priznanie tehlového muriva či trámovej konštrukcie s dreveným záklopom, kde nás čakalo prekvapenie v podobe existencie oceľových nosníkov, ktoré súvisí s konštrukciou nadstavby na bytovom dome. Odstránením priečok sa otvorila centrálna časť bytu a vznikol tak vzdušný priestor, pričom hlavná časť s oddychovou zónou a kúpeľňou sa prepojila transparentnými nábytkovými zostavami. Priestoru dominujú svetlé farby a prírodné materiály, pričom dôraz je kladený na minimalizmus a čistotu nových prvkov."
Autor: 
Bratislava
2023
Back to Top