"Úpravou dispozície v podobe presunu wc na úkor šatníka (obhájené motiváciou nakupovať menej) sa zjednotil hygienický blok a presvetlili aj vstupné, najhlbšie časti rohového bytu. Nafúknutý objem kuchyne maskuje jadrá a stĺpy na obvodovej stene, rozširuje pracovnú plochu do hĺbky. Spolu s ostrovom, okolo ktorého sa točí (a behá) väčšina denných aj večerných rituálov, supluje svojou aktivitou ukrojené metre obývačky.
Centrálny betónový nosný prvok ostal hrubý, neomietnutý lebo je to lacnejšie ako obložiť mramorom v kontraste s bielym stolárskym vloženým prvkom, pri ktorom následkom dlhého čakania na bývanie a pribúdajúcich členov domácnosti bola ponechaná variabilita funkcie.
Zjednotený hygienický blok je oddelený v materiáli ako samostatný vložený prvok. Nadsvetlíky komunikujú celý objem dennej zóny a osvetľujú kúpeľňu a wc bez okien.
Izby zariadené modulovým variabilným nábytkom bez vstavaných, trvalých riešení nechávajú proces návrhu otvorený, reagujúc na aktuálne potreby mladej rodiny."
Autor:
Bratislava
2022
Back to Top